INNI MIESZKAŃCY

Zaadoptowana 20 lipca 2010 roku ze schroniska. Trafiła do nas bardzo wygłodzona.
Ktoś się go pozbył przywiązując go drutem kolczastym do krzaków. Musiał długo koczować gdyż znalazł się w stanie dużego wychudzenia.…